Psychoedukacja...

Efektywna nauka języków

Tu znajdziesz metody do efektywnej nauki języków. Nie ważne jaki język chcesz opanować, metody są uniwersalne. Wybierz z listy artykuł i zastosuj zdobytą wiedzę ucząc się nowego języka.

Lista artykułów

Część I - Własny styl nauki
Część II - Inteligencja językowa (lingwistyczna)
Część III - Inteligencja matematyczno-logiczna
Część IV - Inteligencja wizualno-przestrzenna
Część V - Inteligencja muzyczna - w trakcie tworzenia
Część VI - Inteligencja interpersonalna - w trakcie tworzenia
Część VII - Inteligencja intrapersonalna - w trakcie tworzenia
Część VIII - Inteligencja  kinestetyczna - w trakcie tworzenia

Muzyka w nauce języków 

Więcej na temat wykorzystania inteligencji wielorakich oraz o niestandardowych zestawach ćwiczeń dowiesz się na naszym kursie poświęconym nauce języków LEARN-2-LEARN.