Psychoedukacja...

Efektywna nauka języków

Tu znajdziesz metody do efektywnej nauki języków. Nie ważne jaki język chcesz opanować, metody są uniwersalne. Wybierz z listy artykuł i zastosuj zdobytą wiedzę ucząc się nowego języka.

Lista artykułów

Część I – Własny styl nauki
Część II – Inteligencja językowa (lingwistyczna)
Część III – Inteligencja matematyczno-logiczna
Część IV – Inteligencja wizualno-przestrzenna
Część V – Inteligencja muzyczna – w trakcie tworzenia
Część VI – Inteligencja interpersonalna – w trakcie tworzenia
Część VII – Inteligencja intrapersonalna – w trakcie tworzenia
Część VIII – Inteligencja  kinestetyczna – w trakcie tworzenia

Muzyka w nauce języków 

Więcej na temat wykorzystania inteligencji wielorakich oraz o niestandardowych zestawach ćwiczeń dowiesz się na naszym kursie poświęconym nauce języków LEARN-2-LEARN.