Psychoedukacja...

Inteligencja matematyczno-logiczna

EFEKTYWNA NAUKA JĘZYKÓW – CZĘŚĆ III

Inteligencja matematyczno-logiczna to jedna z siedmiu inteligencji wyróżnionych w teorii Gardnera. Więcej o podziale na różne inteligencje i o tym, dlaczego jest to ważne, przeczytasz tu.

Każdy z nas ma swój własny styl nauki, oparty o mocne strony.  Dlatego też, żadna metoda nauki nie jest uniwersalna i dobra dla wszystkich. Jedną z takich predyspozycji są zdolności matematyczne – niektórzy je mają inni nie.

Osoby „uzdolnione” matematycznie, jak sama nazwa wskazuje, dość dobrze radzą sobie z liczbami. Chodzi tu nie tylko o działania matematyczne, ale również zapamiętywanie liczb. Osoby takie dostrzegają także pewne zależności logiczne, a często nawet się ich doszukują. Łatwiej jest im zrozumieć i nauczyć się czegoś, co jest konkretne, logiczne, łatwo można to podzielić i przedstawić (np. w tabeli).

Ale jak to wykorzystać w nauce języka – przecież nie jest to matematyka.

Osoby o wysokiej inteligencji logiczno-matematycznej preferują naukę w logiczny i usystematyzowany sposób. Przede wszystkim należy naukę porządnie zaplanować: rozpisywanie konkretnych zadań i ich celów, pomiary efektów oraz utrzymywanie systematyczności.

Ponadto dobrze działają tu metody takie jak: rysowanie tabel (np. z odmianami), ćwiczenie słowotwórstwa w danym języku (jak powstają dane słowa, z jakich elementów się składają, sprawdzanie zasad i zależności), a także uczenie się gramatyki (co prawda współczesne doniesienia naukowe, między innymi z dziedziny Neurodydaktyki, nie zalecają uczenia się zasad gramatycznych oddzielnie, to w przypadku osób matematyczno-logicznych można ten sposób stosować, oczywiście, wyłącznie wtedy, kiedy pomaga w nauce).

Tej grupie osób pomoże również korzystanie z wszelkiego rodzaju programów komputerowych do nauki języka. Do najbardziej popularnych oraz polecanych należą: Rosetta Stone oraz program do powtarzania słówek: Anki. Są również bardziej dostępne programy online, niewymagające opłat ani pobierania, na przykład: LangmasterDuolingo, BBC languages, Chinese for Europeans