Psychoedukacja...

Własny styl nauki

EFEKTYWNA NAUKA JĘZYKÓW – CZĘŚĆ I

Często słyszymy, że aby nauczyć się języka obcego, trzeba mieć do tego jakiś specjalny “dar”. A przecież każdy z nas nauczył się w życiu przynajmniej jednego języka – polskiego. Kiedy w wieku dwóch, trzech czy czterech lat składaliśmy pierwsze zdania i zaczynaliśmy się komunikować z otoczeniem, nie potrzebowaliśmy do tego książek, słowników, zeszytów ćwiczeń… Po prostu mówiliśmy, słuchaliśmy, rozumieliśmy i byliśmy rozumiani. Jeżeli w wieku kilku lat byliśmy w stanie nauczyć się języka polskiego, to możemy nauczyć się każdego języka. Ale, żeby to zrobić skutecznie i mieć z tego przyjemność, trzeba najpierw odkryć swój własny styl nauki.

Każdy z nas jest inny. Każdy ma inne zdolności, możliwości czy zainteresowania. Dlatego też nie można do wszystkich podchodzić tą samą miarą. Są osoby, którym przyjemność sprawia wkuwanie zasad gramatycznych, a są takie, które na samą myśl o gramatyce zaczynają boleć zęby. Nie znaczy to, że któreś z nich mają rację lub nie. Każdy powinien sam wybrać metody, które będą działać.

Aby najlepiej dopasować metody nauki do siebie pomocny może okazać się test inteligencji wielorakich. Jest to narzędzie, które mierzy poziomy siedmiu wyznaczonych rodzajów inteligencji (traktowanych raczej jako pewne predyspozycje). Zaliczamy do nich:

  • inteligencję lingwistyczną
  • inteligencję matematyczno-logiczną
  • inteligencję wizualno-przestrzenną
  • inteligencję muzyczną
  • inteligencję interpersonalną
  • inteligencję intrapersonalną
  • inteligencję kinestetyczną

Wysokie wyniki możemy osiągnąć w 2-3 rodzajach inteligencji i na nich najlepiej oprzeć swój styl nauki. Z jednej strony łatwiej przyjdzie nam uczenie się przy użyciu swoich mocnych stron, z drugiej zaś, jeżeli w czymś jesteśmy dobrzy, częściej angażujemy się w aktywności z tym związane. Np. osobie z wysoką inteligencją lingwistyczną łatwiej przyjdzie nauka nowych słówek (a nie wkuwanie tabelek gramatycznych), z drugiej strony, prawdopodobnie będzie to osoba, która lubi czytać i pisać, więc może to wykorzystać w procesie nauki języka.