Psychoedukacja...

Metody pracy

Znajdziesz tu najważniejsze podejścia teoretyczne oraz modele praktyczne, na których oparte były pierwsze szkolenia Psychoedukacji. Nadal korzystamy z tych metod natomiast na przestrzeni już ponad 7 lat i kilkuset przeprowadzonych szkoleń znacząco rozwinęliśmy zasoby i metodyki z których korzystamy, tutaj pozostawiamy historię do wglądu ?

Lista artykułów

NLP
RTZ
Psychocybernetyka
Mneomotechniki [część 1/2]
Mneomotechniki [część 2/2]
Sugestopedia