Psychoedukacja...

Błędne wyznaczanie celów

PODSTAWOWE BŁĘDY PODCZAS UCZENIA SIĘ – CZĘŚĆ IV

Jak to jest, że nawet kiedy wiemy, że powinniśmy coś zrobić, wiemy jak to zrobić, wiemy jak ważne jest, żeby to zrobić, wciąż nie możemy zabrać się do pracy? Skąd się biorą te wszystkie wymówki, odkładanie na później i zaczynanie „od jutra”?

Odwlekanie (inaczej prokrastynacja) jest sposobem radzenia sobie ze stresem, często wywoływanym przez zadania bardzo ważne. Co więcej, odwlekają najczęściej osoby ambitne i inteligentne. Wysoki stopień zaangażowania niesie za sobą chęć wykonania zadania jak najlepiej, natomiast wysoka inteligencja i wyobraźnia sprawia, że wszystkie negatywne obrazy i odczucia oddziaływują na nie silniej.

Aby skutecznie zabrać się do pracy trzeba mieć jasno zdefiniowany cel. Należy zdefiniować co, kiedy i jak chcemy osiągnąć. Kiedy na przykład zbliża się egzamin i wiesz, że musisz się do niego przygotować, logicznym założeniem jest, że celem będzie “nauczyć się do egzaminu”. Jest to jednak ujęcie na tyle ogólne, że ciężko stwierdzić, co konkretnie jest do zrobienia. Pomocną w tym przypadku może okazać się strategia określania celów SMART. Strategia ta zakłada stworzenie oparcie planu działania o pięć charakterystycznych cech.

Przede wszystkim cel musi zostać określony jasno i konkretnie (specific). W tej sytuacji bardzo ogólne “nauczyć się do egzaminu”, lepiej jest zamienić na “przyswoić sobie wiedzę z książek X, Y i Z“, lub “przejrzeć notatki z wykładów i zapamiętać najważniejsze informacje”.

Następnie cel musi zostać sformułowany w sposób mierzalny (measurable), aby móc ocenić na jakim etapie się znajdujemy. Kiedy już przyswoimy sobie książkę X i wiemy, że zostały jeszcze Y i Z, można zrobić krótki test z wiedzy, na przykład idąc przez spis treści i opamiętując informacje zawarte w kolejnych rozdziałach. W ten sposób możemy mierzyć postępy w pracy, co dodaje sił i zachęca do dalszych działań.

Cel powinien koncentrować się na działaniu (action-oriented), dzięki czemu będzie wyraźnie widać co konkretnie należy zrobić. Zamiast wmawiać sobie “powinienem więcej się uczyć” lepiej jest zaplanować “przeczytam dziennie 100 stron”. Kiedy nie wiadomo co konkretnie jest w danym momencie do zrobienia, trudno jest się zabrać do pracy.

Cel musi być realistyczny (realistic). Nie znaczy to, że nie może być ambitny, trzeba jednak mieć na uwadze swoje możliwości. Zamiast “jutro nadrobię półroczne zaległości w nauce”, lepiej jest powiedzieć sobie “jutro przejrzę notatki z ubiegłego semestru”. Cel nierealistyczny może nas przerosnąć, kiedy czujemy, że jest niewykonalny.

W końcu cel powinien być ograniczony czasowo (timely). Terminy powinny być optymalne, zbyt krótkie mogą przerosnąć nasze możliwości, zbyt długie odebrać chęć do działania. W przypadku egzaminów terminy są z góry ustalone, więc jedyne co można zrobić to wyrobić się na czas.