Psychoedukacja...

Nieefektywne powtórki

PODSTAWOWE BŁĘDY PODCZAS UCZENIA SIĘ – CZĘŚĆ II

„Repetitio est mater studiorum” jak uczą nas klasycy, zdaje się być od tysięcy lat najlepszą metodą zapamiętywania. Tylko nieliczni są w stanie zapamiętać dowolny rodzaj informacji po jednokrotnym przeczytaniu. Jednak wielokrotne i mozolne powtarzanie raz przeczytanego tekstu może łatwo zniechęcić do nauki, wcale nie gwarantując skuteczności.

Najczęstszą metodą stosowaną przez uczniów i studentów jest zaznaczanie najważniejszych fragmentów tekstu kolorowym zakreślaczem. Niestety, według ostatnich badań poświęconych zapamiętywaniu, metoda ta została uznana za najmniej efektywną. Taki sposób stosowania powtórek uznany został za czasochłonny i bezrefleksyjny. Jak więc, a przede wszystkim, kiedy stosować powtórki, aby uzyskać największą skuteczność?

Dobrym sposobem jest, już podczas pierwszej próby zapamiętania materiału, organizować informacje w postaci barwnych historyjek. Można do tego wykorzystać słowa klucze, najważniejsze pojawiające się terminy, lub jakiekolwiek inne słowa, które można wyobrazić sobie w postaci symboli wizualnych.

Podczas powtórek, zamiast bezrefleksyjnego ponownego czytania, dużo lepiej jest spróbować powtórzyć informacje z pamięci, lub zastosować metodę „nauczyciela”. Wykorzystując zasadę, że „najlepiej uczymy się, ucząc innych”, powtarzając materiał wyobraź sobie, że próbujesz kogoś nauczyć. Przedstawiając informacje w ten sposób dużo lepiej je zrozumiesz, co znacznie ułatwi zapamiętywanie. Można to również wykorzystać ucząc się w grupach dwu-trzyosobowych, gdzie każdy przedstawia swoją część materiału. Człowiek jest z natury istotą społeczną, w związku z czym dużo łatwiej zapamiętuje to, co ktoś powiedział osobiście niż tekst przeczytany w książce.

Ważny jest również czas i kolejność powtórek. Najlepsze efekty osiągniesz powtarzając materiał w okresach: po 10 minutach, po 1 godzinie, po 1 dniu, po 1 tygodniu i po 1 miesiącu.
Stosując się do tych zasad jesteś w stanie zapamiętać do 100% informacji, których się uczysz.