Psychoedukacja...

Zmiana przekonań

Czym są przekonania?

Są to myśli na temat rzeczywistości, oparte o wcześniejsze doświadczenia, interpretacje pewnych wydarzeń lub wyobrażenia. Są to również generalizacje, czyli uogólnienia -wyciąganie wniosków z pojedynczych sytuacji i uogólnianie ich na wszystkie sytuacje tego typu.

Przykładem przekonania może być coś tak prostego, jak to, że ogień parzy. Wystarczy jedno takie doświadczenie, żeby zapamiętać ten fakt na całe życie. Przekonaniem może też być wiara we własną moc czy sprawczość – poradzę sobie z zadaniem w pracy czy na studiach, ponieważ poradziłem sobie z podobnym.

Przekonania mogą być zasobne, tzn. takie, które pomagają nam realizować swoje cele lub zadania życiowe, mogą być również niezasobne, czyli ograniczające. Wpływają one na zachowania i nawyki poprzez mechanizm samospełniającej się przepowiedni oraz autopercepcji, mówią o tym m.in. teorię Becka oraz dysonansu poznawczego Festingera.

Jak je zmienić? Trudno odpowiedzieć jednym zdaniem, sprawa zazwyczaj jest bardziej skomplikowana i zajmuje dużo czasu, dlatego stworzyliśmy serię kursów, które pomagają wywołać trwałą zmianę. Tutaj zamieszczamy parę artykułów, które mają wesprzeć samodzielną pracę nad sobą, zwiększyć świadomość i zainspirować do działania. Koniecznie zacznij od wpisu na temat tego jak NIE zmieniać swoich przekonań, jest on bardzo ważny ze względu na to, że tłumaczy jak nie zrobić sobie krzywdy zmieniając swoje przekonania ?

Lista artykułów

Ograniczające przekonania – jak ich nie zmieniać
Kiedy trudno jest zacząć
Porównania w dół
Zmiana osobista
Czym jest prawdziwa motywacja?
Motywacja – ćwiczenia