Psychoedukacja...

O nas

 

Nasza misja

Naszą misją jest szerzenie wiedzy psychologicznej w jak najbardziej praktycznej formie. Wierzymy, że wiedza i umiejętności, których uczymy na kursach przyczyniają się do znacznej poprawy jakości życia w sferze osobistej, zawodowej oraz emocjonalnej. Dowodzą tego opinie naszych kursantów, którzy po zakończonych kursach wprost opowiadają, w jakich dziedzinach życia nastąpiła poprawa.

Wierzymy też, że wiedza ta powinna być absolutnie powszechna i dostępne dla wszystkich, dlatego też podejmujemy wiele działań społecznych, kursów pro bono, a ceny kursów płatnych obniżamy do niezbędnego minimum, tak aby jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać.

 

Nasze podejście

W naszym podejściu punktem wyjścia nie jest konkretny model szkoleniowy, lecz określenie umiejętności, których szkolenie ma nauczyć. Dopiero wtedy, gdy sprecyzowany jest zestaw pożądanych umiejętności, dobierane są konkretne metody. Korzystając z wielu różnych podejść teoretycznych i modeli praktycznych, wybieramy najskuteczniejsze techniki, uwzględniając specyfikę grupy docelowej. W ten sposób powstaje program szkoleniowy łączący w sobie najbardziej efektywne metody.

Stosując filozofię ciągłego doskonalenia, dzięki informacjom zwrotnym uczestników naszych kursów, wciąż rozwijamy się na każdym możliwym polu – kursy są dostosowywane do potrzeb i oczekiwań uczestników, dbamy o solidne i sprawdzone podstawy merytoryczne a także udoskonalamy własny warsztat trenerski tak, aby nasze działania przynosiły jak najlepsze efekty.

 

Trener Psychoedukacji

Amadeusz Ley – psycholog, certyfikowany trener, wykładowca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych na Wydziale Humanistycznym AGH, założyciel Stowarzyszenia Trenerów Psychospołecznych. Autor programów szkoleniowych wprowadzających przyspieszone metody nauki w oparciu m.in. o odkrywanie dominujących stylów poznawczych oraz autorskie podejście do motywacji. Zainteresowania i działania skupiają się wokół praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej. Prowadził szkolenia dla takich firm jak: Idea Bank, Arge Paliwa, Shell, Wodociągi Dąbrowskie czy Business Link. Więcej informacji:
www.linkedin.com/in/amadeusz-ley

Ostatnie kilka lat poświęcił odkrywaniu najskuteczniejszych metod uczenia się i nabywania umiejętności. Zaowocowało to kilkoma programami szkoleń (m.in. Manager UmysłuHaker UmysłuLearn2Learn,  Rozum i SerceMistrzowski trening).

Zarządza projektami edukacyjnymi wprowadzając nowoczesne podejście do uczenia się w oparciu o zasady oraz metody Mistrzowskiego Treningu, czyli przyspieszonych metod nabywania umiejętności, w tym: Studia podyplomowe Sales and Negotiation Management na AGH, Poligon Zawodowych Sprzedawców – cykl kompetencji handlowych dla sprzedawców, Szkoła Trenerów STP – projekt edukacyjny kształcący kompetencje trenerskie w zakresie umiejętności psychospołecznych, Model Kompetencyjny TEAM – cykl szkoleń z zakresu kompetencji przedsiębiorczych dla właścicieli firm.

Entuzjasta rozwoju osobistego, zwolennik wychodzenia poza bariery własnych ograniczeń. Prywatnie – miłośnik sztuk walk, posiada czarny pas w Aikido, kilkukrotny maratończyk. Motto życiowe: „Jeżeli myślisz, że coś możesz lub czegoś nie możesz, za każdym razem masz rację” – Henry Ford.