Przekonania

Czym są przekonania?

Są to myśli na temat rzeczywistości, oparte o wcześniejsze doświadczenia, interpretacje pewnych wydarzeń lub wyobrażenia. Są to również generalizacje, czyli uogólnienia -wyciąganie wniosków z pojedynczych sytuacji i uogólnianie ich na wszystkie sytuacje tego typu.

Przykładem przekonania może być coś tak prostego, jak to, że ogień parzy. Wystarczy jedno takie doświadczenie, żeby zapamiętać ten fakt na całe życie. Przekonaniem może też być wiara we własną moc czy sprawczość – poradzę sobie z zadaniem w pracy czy na studiach, ponieważ poradziłem sobie z podobnym.

Ograniczające przekonania.

Przekonania mogą być zasobne, tzn. takie, które pomagają nam realizować swoje cele lub zadania życiowe, mogą być również niezasobne, czyli ograniczające.

Przekonania wpływają na zachowania i nawyki poprzez mechanizm samospełniającej się przepowiedni oraz autopercepcji, mówią o tym m.in. teorię Becka oraz dysonansu poznawczego Festingera.

Metody zmiany przekonań.